هادی قوامی گفت: در حال حاضر خودروسازان معتقدند به دلیل افزایش تورم، فروش با قیمت مصوب زیان ده است. این در شرایطی است که دیوار تعرفه ها بالا برده شده و پراید را با قیمت 40 میلیون تومان به مردم می فروشند که این ها آسیب به مصرف کننده است.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه سیاست امروز کشور برای تولید خودرو اشتباه است، گفت: با توجه به اینکه ایران تاکنون تنها توانسته است خودرو به چند کشور آسیایی همچون عراق و افغانستان و... صادر کند که در نتیجه ملاحظات سیاسی این صادرات انجام شده و حتی در کشورهای دیگر از جمله بلاروس اگر این سایت خودرو ساخته شده، مبتنی بر رقابت پذیری نبوده و مانند بچه پول دارها رفته ایم سایت خودرو ایجاد کرده ایم و این ها یک سیاست غلط برای خودروساز شدن است.

هادی قوامی با بیان اینکه امروز مسئولان شرکت سایپا می گویند در حال ضرر دادن هستند، افزود: آن ها معتقدند تولید پراید 40 میلیون هزینه دارد، در حالی که قیمت فروش  آن در کارخانه کمتر است. البته باید توجه داشت که این تولیدکننده در شرایطی مدعی این موضوع است که دیوار تعرفه واردات خودرو  بالا برده شده  و آن ها برای تامین بخشی از مواد اولیه مورد نیاز خود ارز دولتی دریافت می کنند، بنابراین در مقطع کنونی مصرف کننده ها آسیب می بینند، زیرا همان محصول قبل را با قیمت گرانتر می خرند.

او با تاکید بر اینکه دولت امروز باید جلوی هدر رفت منابع را بگیرد، گفت: یک مورد از هدر رفت منابع موضوع مصرف سوخت است، برای نمونه  دولت، مجلس و رسانه ها  امروز باید همسو شوند تا جلوی تلفات انرژی از طریق قاچاق گرفته شود، زیرا از 30 میلیارد لیتر مصرف بنزین داخلی که بخشی از آن قاچاق می شود، حال اگر هر سال 5 میلیارد لیتر از مصرف کاهش یابد و به کشورهای دیگر صادر شود با آن درآمد می توان تا حدودی مشکل بیکاری را برطرف کرد.

قوامی همچنین تاکید کرد: امروز باید از افزایش هزینه های جاری که باعث بالا رفتن کسری بودجه و  نقدینگی جامعه می شود، جلوگیری کرد، زیرا همین مسئله زمینه استقراض دولت و افزایش پایه پولی را به وجود می آورد که به عبارتی تورم را بالا می برد.