نوسانات قیمت یورو در آبان ماه 1397 منتشر شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، نوسانات قیمت یورو در آبان ماه 1397 مشخص شد که نمودار آن به شرح زیر است:

یورو