نوسانات قیمت دلار کانادا در آبان ماه 1397 مشخص شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، نوسانات قیمت دلار کانادا در آبان ماه 1397 مشخص شد که نمودار آن به شرح زیر است:

دلار کانادا