نوسانات قیمت درهم امارات در آبان ماه 1397 منتشر شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، نوسانات قیمت درهم امارات در آبان ماه 1397 مشخص شد که نمودار آن به شرح زیر است:

درهم