محمد امامی امین گفت: در حال حاضر آمریکا تحریم های زیادی علیه ایران وضع کرده است که در چنین شرایطی دعوت نمایندگانی از کشورهای خارجی و تشویق آنها برای همکاری با ایران می تواند نماد شکست این سیاست ها باشد، از این رو حضور 60 کشور در نمایشگاه ایران اکسپو می تواند گامی ملی در جهت مقابله با سیاست های غلط آمریکا باشد.

معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در کشور تعداد زیادی واحدهای صنعتی و تولیدی وجود دارد، گفت: بخش عمده ای از این واحدها در استان تهران مستقر هستند که از آنجایی که بستر مناسبی برای تولید در استان وجود دارد باید به درستی به مصرف کننده ها معرفی شوند.

محمد امامی امین با بیان اینکه فرصت های سرمایه گذاری در استانداری تهران با برگزاری جلسات مختلف برای توسعه صادارت، پروژه های عمرانی، تولید، واردات با شرکت های خارجی در دستور کار قرار داشته تا آن ها با ظرفیت های اقتصادی ایران آشنا شوند. زیرا در حال حاضر دستمزد پایین در ایران یکی از مزیت های مناسب تولید است. از طرف دیگر وجود مواد اولیه مانند پتروشیمی ها و ... زمینه ایجاد تقویت صادارت را فراهم خواهد کرد.

او با تاکید بر اینکه نمایشگاه هایی از قبیل ایران اکسپو در مسیر حمایت از کالای ایرانی در استانداری تهران مورد توجه است، افزود: امروز وظیفه اصلی توسعه صادارت بر عهده بخش خصوصی قرار گرفته هرچند دولت و استانداری به عنوان همراه نقش هدایتی را در توسعه صادارت به عهده گرفته اند.

معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری تهران با تاکید بر اینکه اگر مواد اولیه با قیمت مناسب در اختیار تولید کنندگان قرار گیرد فرصت توسعه صادارت فراهم می شود، تصریح کرد: ایران دارای ظرفیت های بالقوه ای است که باید بالفعل شود. در حال حاضر به دلیل بی برنامگی بسیاری از شرکت ها با مشکل مواد اولیه مواجه هستند زیرا نمی توانند با قیمت مناسب مواد را تهیه کنند و اگر این مشکل برطرف شود توسعه صادرات محقق خواهد شد. از این رو برگزاری نمایشگاه ایران اکسپو، در شرایط تحریم زیر ساختی و استراتژیک است. زیرا حضور 600 تاجر از بیش از 60 کشور در ایران اکسپو نماد شکستن تحریم ها و محدودیت های آمریکا علیه ایران است. بنابراین برگزاری نمایشگاه فرصت برای نمایش توانمندی های کشور است.