ضرورت پرداختن به بحث پدافند غیرعامل و ایجاد آمادگی های لازم در برابر تهدیدات خارجی در شرایط کنونی بیشتر احساس می شود و بدین جهت این موضوع در دستور کار این اداره کل قرار گرفته و تمامی مدیران آن می بایست با جدیت لازم به اصل مهم پدافند غیرعامل در فرآیند های جاری کاری داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری موج، عادل دریس درباره برگزاری رزمایش سایبری، افزود: این مانور با هدف ارزیابی میزان پایداری و تداوم  آن دسته از کارکردهای ضروری در منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره) که وابسته به فضای سایبری کشور است در شرایط قطع اینترنت و سرویس های وابسته به آن در حوزه حمل و نقل دریایی کشور به صورت همزمان با سازمان بنادر و دریانوردی و بندر شهید رجایی انجام شد.

وی با تاکید بر حفظ آمادگی های لازم در تمام زمینه ها  از جمله کاهش مخاطرات قطع اینترنت، اظهار داشت: ضرورت پرداختن به بحث پدافند غیرعامل و ایجاد آمادگی های لازم در برابر تهدیدات خارجی در شرایط کنونی بیشتر احساس می شود و بدین جهت  این موضوع در دستور کار این  اداره کل قرار گرفته و تمامی مدیران و کارشناسان آن می بایست با جدیت لازم توجه بیشتر و مضاعفی به  اصل مهم پدافند غیرعامل در فرآیند های جاری کاری داشته باشند.

یادآور می شود؛ طی این مانور مطابق سناریوی تدوین شده گروه های اجرایی در حوزه های مختلف وظایف خود را انجام  داده و میزان آمادگی و نحوه مقابله و نقاط قابل بهبود آن ارزیابی شد