ساسان مهرانی گفت: در حال حاضر دو مبحث ترازنامه مالی و بررسی اینکه منابع مالی چگونه و از کجا به کشور وارد می شود باید مورد ارزیابی و شفافیت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، یک عضو هیات علمی دانشگاه تهران در مراسم روز حسابدار با اشاره به اینکه کشور ما در گزارشگری ترازنامه به درستی انجام نمی شود گفت: همچنین صورت های مالی و حسابداری عمومی باید مورد توجه قرار گیرد که منابع از کجا وارد کشور می شود.

ساسان مهرانی با تاکید بر اینکه ذی حسابی باید چشم و گوش جامعه باشد، افزود: در حال حاضر پاکدشت ترین آدم ها در این بخش فعالیت می کنند.