رحمت الله اکرامی گفت: در حال حاضر مهمترین عامل برای تصمیم گیری درست مدیران گزارشگری مالی است و امروز باید در وزارتخانه ها حسابداری دولتی وجود داشته باشد تا شفافیت به وجود آید و در صورت نبود گزارش مالی دقیق زمینه فساد ایجاد می شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در مراسم روز حسابدار با بیان اینکه حسابداری در شفافیت و بهبود عملکرد تاثیر می گذارد گفت: برای تصمیم گیری خوب مدیر نیازمند گزارش مالی حسابداری است و اگر مدیری بدون این اطلاعات تصمیم بگیرد به طور قطع بر مبنای آزمون و خطا تصمیم خواهد گرفت، از این رو حسابداری در مدیریت مناسب کشور موثر است.

رحمت الله اکرامی با اشاره به اینکه صورت حساب عملکرد سالانه وزارت اقتصاد برای ارجاع به دستگاه های نظارتی از درون گزارشگری مالی بیرون می آید، افزود: در حال حاضر  از طریق حسابداری مالی می توانیم بفهمیم که منابع در کشور بدرستی مصرف می شود یا خیر. تاکنون نتوانستیم این موضوع را جا بیندازیم، امیدوارم روزی حسابدار دولتی در وزارتخانه ها داشته باشیم که مشخص شود آیا به درستی عمل می شود یا خیر؟

او با تاکید بر اینکه بودجه ریزی در کشور تغییر نمی کند مگر اینکه حسابداری مالی آن تغییر کند، تصریح کرد: اگر گزارش هایی تهیه شود که دولت چگونه در منابع عمل کرده است یعنی در راستای شفافیت عمل کرده ایم. از این رو اطلاعات باید صریح، به موقع و قابل اتکا باشد. 

او با تاکید بر اینکه تلفیق بودجه قبلا برای چند سال پیش انجام می شد که کارایی نداشت، گفت: ارزیابی اطلاعات گذشته هیچ کارکردی ندارد و باید به روز باشد. امروز باید در ذی حسابی نیز باید در نظر گرفته شود و بررسی شود در دستگاه های دولت عملکرد هزینه چگونه است و آیا به موقع و صریح اطلاع رسانی شود.

معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور با اشاره به اینکه همه مدیران نیاز نیست حسابدار باشند، اظهار کرد: ارائه گزارش مالی مناسب می تواند به مدیران کمک کند و اگر این اطلاعات به درستی و شفاف ارائه نشود زمینه فساد به وجود می آید.