دو تفاهمنامه در حاشیه همایش فرصت های سرمایه گذاری و تامین مالی راه آهن امضا شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در حاشیه همایش فرصت های سرمایه گذاری و تامین مالی در حوزه حمل و نقل ریلی بین سازمان بورس اوراق بهادار و شرکت راه آهن تفاهمنامه راهکارهای تامین مالی انجام شد.

همچنین تفاهمنامه ای بین شرکت راه آهن، استانداری سیستان و بلوچستان و اتاق بازرگانی برای توسعه حمل و نقل ریلی سیستان و بلوچستان با محوریت توسعه ترانزیت امضا شد.