بیرانوند گفت: طبق توافق های که با سازمان برنامه و بودجه رسیده ایم قرار است 3 هزار میلیارد تومان منابع مالی با نرخ سود پایین به پروژه راه آهن تخصیص یابد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، همایش فرصت های سرمایه گذاری و تامین مالی در حوزه حمل و نقل ریلی صبح امروز در مرکز همایش های صدا و سیما آغاز شد. در این همایش رویکرد توسعه حمل و نقل محور مورد توجه قرار دارد که بر مبنای آن کاربری مسکونی، تجاری و اداری در کنار ایستگاه های راه آهن در نظر گرفته می شود تا مراکز خرده فروشی و خدماتی در یک هسته تجاری با دسترسی آسان در اختیار ساکنان آن منطقه قرار گیرد که می تواند مزایای همچون کاهش آلودگی، کاهش وابستگی به رانندگی و ایجاد اقتصادی پویا را برای منطقه به ارمغان آورد. همچنین چگونگی تامین مالی و جذب سرمایه های داخلی و خارجی از دیگر این همایش است.

معاون حمل و نقل شرکت راه آهن در ابتدای این مراسم با اشاره به اینکه توسعه حمل و نقل ریلی به عنوان محور توسعه از سوی مقام ها پیش بینی شده است، گفت: برای ایجاد بستر توسعه تامین مالی مورد توجه قرار دارد از این رو در 7 سرفصل و 28 عنوان برای تامین سرمایه مورد توجه است. 

بیرانوند با تاکید بر اینکه ابزارهای مالی در بازار سرمایه توسعه یافته است، افزود: بسترهای لازم برای جذب سرمایه های بخش خصوصی در نظر گرفته شد و سازوکارهای برای جذب سرمایه گذاری خارجی با همکاری بازار سرمایه پیش بینی شده است.

بیرانوند با اشاره به اینکه با سازمان برنامه و بودجه برای تخصیص 3 هزار میلیارد تومان اعتبار برای پروژه های ریلی به توافق رسیده ایم، تصریح کرد: سود تسهیلات پروژه قرار است با نرخ پایین باشد و در حال مذاکره با چند بانک برای تسهیل این فرایند هستیم.