محمدرضا بختیاری گفت: در حال حاضر 35 درصد آب مصرفی تهران در بخش شهری مصرف می شود که بیشترین مصرف آن از سوی 20 درصد مشترک ها است که عمدتاً در بالای شهر تهران ساکن هستند.

مدیرعامل آبفای تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج، با اشاره به اینکه در ایران قیمت آب کم است، گفت: قیمت دلار در ایران در مقایسه با کشوری مانند کانادا که 70 درصد آب شیرین دنیا را در اختیار دارد، 70 برابر کمتر است، در چنین شرایطی مدیریت مصرف و اصلاح قیمت ها می تواند از روند فزاینده مصرف آب در کشور جلوگیری کند.

محمدرضا بختیاری با بیان اینکه در ایران 90 درصد مصرف آب در بخش کشاورزی انجام می شود، افزود: سایر باقی مانده مصرف آب ایران در بخش صنعت و شهری است، در حالی که ترکیب مصرف آب در تهران کاملاً متفاوت است و اگر میانگین مصرف آب شهری در کشور 3 درصد است در تهران به تنهایی 35 درصد است که از مجموع میزان مشترک های تهران، 20 درصد پرمصرف هستند که در شمال تهران ساکن هستند.

او با تأکید بر اینکه تصفیه پساب آب تهران در دستور کار قرار دارد، گفت: در حال حاضر  20 درصد پروژه ها از طریق اعتبارات دولت تأمین می شود و 80 درصد از پروژه های آبفای تهران از منابع این شرکت اجرا می شود که براساس گزارش‌ها در حال حاضر تمام پروژه ها فعال هستند و هیچ پروژه ای به صورت ناتمام و نیمه کار وجود ندارد، هرچند در شرایط کنونی تحریم و کمبود اعتبارات دولتی وجود دارد با این حال اولویت فعال‌سازی پروژه‌ها موردتوجه قرار داشته است.

بختیاری با بیان اینکه اجرای پروژه آب اضطراری تهران به عنوان بزرگ‌ترین پروژه خاورمیانه در تهران اجرا خواهد شد، تصریح کرد: اجرای این پروژه در شرایط سخت و زلزله می تواند آب 3 روز تهران را تأمین کند که در حال حاضر اجرای 30 پروژه و تا پایان سال 98 نزدیک به 376 مورد پروژه در این بخش اجرا خواهد شد.