مدیریت داخلی مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه پس از گذشت بیست وهفتمین روز از آغاز اعتراضات صنفی کارگران برکنار شد.

به گزارش خبرگزاری موج، مدیریت داخلی مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه پس از گذشت بیست وهفتمین روز از آغاز اعتراضات صنفی کارگران برکنار شد.

کارگران گفتند: صبح امروز  در جمع اعتراض کارگران هفت تپه در محدوده شرکت ازسوی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، آقای «رضا مددی» در سمت قائم مقام مدیرعامل در مجتمع نیشکر هفت تپه برکنار و آقای «کیومرث کاظمی» مجددا به‌جای ایشان منصوب شد.

به گفته آنان، تغییر مدیریت داخلی مجتمع کشت وصنعت هفت تپه پس از گذشت بیست و هفت روز از آغاز اعتراضات صنفی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه، مشکلی از آنها حل نخواهد کرد.