پدرام سلطانی گفت: در حال حاضر تحریم ها بار مالی زیادی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده ولی ایران توانسته شبکه مویرگی ایجاد کرده است، همچنین آلمان و فرانسه برای میزبانی سازوکار مالی اروپا و ایران به توافق رسیده اند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج ، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در کنفرانس فرصت های اقتصادی ایران و کره جنوبی با اشاره به اینکه کره جنوبی از پنجاه سال پیش اقتصاد خود را به سمت توسعه سوق داده است، گفت: در حال حاضر شرایط سختی را در اقتصاد داریم و رویکردی که دولت آمریکا علیه ایران پیش گرفته نه تنها تهدیدی برای اقتصاد ایران است، بلکه هشداری به تمام دنیاست که اگر کشوری توانمند از اقتصاد خود به عنوان سلاح استفاده ه شود در آینده ممکن است علیه کشورهای دیگر بکار رود و بسیار خطرناک است.

پدرام سلطانی با بیان اینکه آمریکا با هدف کسب منافع بیشتر علیه حتی همسایه ها خود عمل می کند، افزود: در شرایطی برجام امضا شد که آنها به دنبال کسب منافعی برای خود و اقتصاد جهان بودند و این موضوع را من به نقل از دیپلمات های ایرانی ذکر می کنیم.

او با تاکید بر اینکه امروز سازوکار مالی اروپا در مسیر پیدا کردن راه حلی برای مقابله با سیاست های فراملی است، گفت: در روز گذشته توافقی بین فرانسه و آلمان به توافق رسیده اند و میزبان سازوکار مالی اروپا با ایران باشند امروز به کره جنوبی نیز توسعه می کنیم به ایم سازوکار توجه کنند.

 سلطانی با اشاره به اینکه تحریم ها هزینه های زیادی را بر ایران تحمیل کرده است، تصریح کرد: این موضوع به ما روش تعامل بین المللی در زمان چالش های اقتصادی را آموخته است، زیرا این موضوع در دههای آینده در بین اقتصاد های بزرگ همچون آمریکا، چین،هند، روسیه و حتی ژاپن و کره جنوبی بروز خواهد کرد.

سلطانی با اشاره به اینکه جهانی شدن منافع زیادی دارد، گفت : بسیاری از کشورها از زمانی که اقتصاد جهانی شد منافع زیادی بردند و امروز منافع کشورهای نوظهور افزایش یافته است و امروز کشوری مانند آمریکا از این مسئله طفره می رود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه ایران در نتیجه تحریم ها شبکه مویرگی در تجارت ایجاد کرده است، گفت: ایران در حوزه گردشگری ف ست های زیادی داریم که از کره جنوبی برای کشف فرصت های بی نظیر پر از جاذبه گردشگری همکاری خود را توسعه دهند.