این سازمان همانند دیگر بخش های سازمان ملل رسیدن به توسعه پایدار در فعالیت ها را به عنوان هدف اصلی و محوری دنبال می کند.

به گزارش خبرگزاری موج، کی تاک لیم دبیرکل آیمو با ارسال پیام به همایش آیکوپمس ۲۰۱۸ در تهران با اشاره به شعار امسال سازمان بین المللی دریانوردی کشتیرانی بهتر برای آینده بهتر، افزود:  این شعار به خوبی بازتاب دهنده کارکرد آیمو در این سال ها برای رسیدن به اهداف این سازمان است ؛ اهدافی که در راستای ارتقای امنیت، عملکرد بهتر و محیط زیست دریایی امن تر و سالم تر بوده است.

کی تاک لیم افزود: آیمو از همان ابتدای فعالیت در تلاش بوده تا بتواند شرایط را به نحوی مهیا کند که همه افراد در دنیا بتوانند از مزایای کشتیرانی و دریانوردی از نظر اقتصادی بهره مند شوند و امنیت و مسئولیت اجتماعی در این زمینه نیز در نظر گرفته شود.

دبیرکل آیمو در خصوص برنامه استراتژیک این سازمان تخصصی در حوزه حمل ونقل و محیط زیست دریایی، اظهار داشت: برنامه استراتژیک سازمان بین المللی دریانوردی در بازه زمانی سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ شامل ۷ مولفه اصلی بهبود قوانین و مقررات ، استفاده از تکنولوژی های جدید در چارچوب قانون گذاری، بررسی تعییرات آب و هوایی، بهبود تسهیلات جهانی، تامین امنیت تجارت بین المللی دریایی و حصول اطمینان از اثر گذاری اجرای قوانین و مقرارات سازمان است.

وی در بخش دیگری از این پیام آورد که برگزاری همایش ICOPMAS در ایران به خوبی در راستای اهداف اصلی آیمو قرار دارد به طوری که آیکوپمس نیز به دنبال توسعه پایدار و رسیدن به راهکارهایی درمقابل چالش های پیش روی کشتیرانی و دریانوردی است.

وی تاکید کرد: افزایش آگاهی تنها از طریق نشست ها و همایش های بین المللی مانند ICOPMAS امکان پذیر می شود.

کی تاک لیم اضافه کرد : این جانب وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی ایران را به عنوان یکی از اعضای فعال آیمو و به جهت برگزاری ۱۳ دوره همایش بین المللی در حوزه مهندسی مدیریت سواحل و بنادر تحسین می کنم.

وی گفت: سازمان جهانی دریانوردی همانند دیگر بخش های سازمان ملل،  رسیدن به توسعه پایدار در فعالیت ها را به عنوان هدف اصلی و محوری دنبال می کند.