جعفر آهنگران گفت: در حال حاضر اقتصاد کشور در نتیجه نظام اداری حجیم با مشکلاتی روبرو شده است که می توانیم با چابک سازی نظام اداری و تجربه سیستم های جدید در مناطق آزاد آن را به تمام کشور منتقل کنیم و از این طریق اهداف از پیش تعیین شده را محقق کنیم.

مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اهداف کلان کشور برای ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: براساس برنامه ریزی های کلان قرار بود مناطق آزاد در کشور ایجاد شود تا دانش فنی با حداقل مقررات به کشور وارد کنند و از این طریق صنعت و اقتصاد کشور توسعه یابد.

جعفر آهنگران با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی مشکلاتی وجود دارد که مانع از بهره مندی از ظرفیت های کشور می شود تصریح کرد: امروز اگر به دنبال پیشرفت در اقتصاد مناطق آزاد کشور هستیم ابتدا باید موانع و مشکلات را شناسایی و سپس راهکارهای لازم برای مدیرتی بهینه ظرفیت ها به کار بگیریم، برای نمونه شیوه های نوین مدیریت، تشکیلات چابک و هماهنک را باید در مناطق آزاد تجربه کنیم و این دستاوردها را به داخل سرزمین نیز منتقل کنیم زیرا در حال حاضر کشور از یک نظام اداری عقب مانده آسیب می بیند.

او بیان اینکه اقتصاد ایران درگیر مشکلات پیچیده ای شده است، افزود: یکی از مشکلاتی که امروز اقتصاد کشور با آن روبرو است رانت و فساد اقتصادی است که ناشی از نظام اداری ناکارآمد است و تا زمانی که این نگاه دولتی وجود دارد فساد اداری و ناکارآمدی نیز همچنان ادامه خواهد داشت.

مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی با با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار اداریو اقتصادی کشور برای تحقق اهداف توسعه ای تصریح کرد:  در حال حاضر آیا نیاز است که این نظام اداری حجیم در کشور وجود داشته باشد؟  در دنیا تغییر نظام دولتی از سال های پیش شروع شده است و امروز می بینیم که در کشورهای توسعه یافته فرار مالیاتی وجود ندارد و امکان این وجود ندارد که شرکت ها اظهارنامه مالیاتی جعلی ایجاد کنند و فرار مالیاتی بکنند.