در حال حاضر نیروگاه 1600 مگاواتی برق در منطقه آزاد ماکو آماده بهره برداری است که قرار است فاز نخست آن که ظرفیت 80 مگاواتی دارد به زودی از سوی رییس جمهور افتتاح خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، قرارداد نیروگاه برق ماکو سال 93 با منطقه آزاد ماکو انجام شد و مجوزهای لازم از سازمان های مربوطه اخذ شد که قرار است تجهیزات فاز اول واحدگازی برای تولید 80 مگاوات برق اقدام شده است که با حضور رییس جمهور به زودی افتتاح خواهد شد.

صمدپاشاپور مدیرعامل نیروگاه برق ماکو در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری موج، درباره جزئیات پروژه افزود: این پروژه در ده فاز اجرا خواهد شد که 110 واحد آن گازی و 500 مگاوات آن بخار است که 30 درصد اعتبار بخش خصوصی و 70 درصد اعتبار آن توسط سرمایه گذار خارجی انجام خواهد شد.

او با بیان اینکه مقدمات اجرای فاز دوم نیروگاه فراهم شده است، افزود: همکاری ها با شرکت خارجی به صورت بی او او هست و تمام استاندارد تجهیزات تامین شده با تایید سازمان ها داخلی فراهم خواهد شد.

پاشاپور با تاکید بر اینکه اجرای سیاست های دولت اثر نوسانات ارزی بر پروژه را کاهش می دهد، تصریح کرد: درحدود 200 نیروی انسانی داخلی و 20 نیروی خارجی در اجرای این پروژه فعالیت داشته اند.

او با تاکید بر اینکه مکان یابی پروژه متناسب با پیش بینی حضور صنایع در مناطق آزاد انجام می شود، تصریح کرد: ماهیت این منطقه صنعتی است، از این برق تولیدی پس از ورود به شبکه به واحدهای صنعتی منتقل خواهد شد.

جان نماینده چینی در این پروژه درباره برنامه های آینده خود گفت: در حال حاضر فاز اول اجرای پروژه به زودی انجام خواهند شد و تجهیزات فاز دوم در کشور چین ساخته شده است که به زودی وارد کشور می شود.