بنابر پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تائید رئیس‌جمهور اکنون علی طیب‌ نیا به عضویت شورای پول و اعتبار درآمده است.

به گزارش خبرگزاری موج، اکنون طبق اعلام بانک مرکزی، علی طیب‌ نیا طبق پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تائید رئیس‌ جمهور به عضویت شورای پول و اعتبار درآمد.

پیش از این مسعود نیلی عضو این سمت را بر عهده داشت که اخیرا استعفا داده است.