فرزین انتصاریان گفت: اگر رویکرد نوین استاندارد سازی در کشور اجرا شود تولیدکننده باید پاسخگوی خسارت به مصرف کننده باشد زمانی که کالای بی کیفیت ارائه می دهد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، رییس انجمن مدیریت کیفیت در پانزدهمین جشنواره جایزه ملی کیفیت با اشاره به اینکه مردم نیازمند تغییر هستند، زیرا ذات انسان با تغییر عجین است، گفت: بنگاه ها وقتی گسترش پیدا کند توسعه پیدا می کند و پس از آن اقتصاد کشور توسعه پیدا می کند، بنابراین غلط نیست گفته شود کیفیت محور توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه است و زمانی اتفاق می افتد که مدیریت خلاقیت، مدیریت زمان، مدیریت قیمت و...اتفاق می افتد.

فرزین انتصاریان با بیان اینکه فولاد مبارکه تندیس طلایی اروپا را گرفته و جایزه ملی کیفیت نیز امروز دریافت می کند، تصریح کرد: آیا با داشتن چنین سازمانی مقوله کیفیت پایان می یابد؟ به طور قطع کیفیت فرایندی پیوسته در سطح سازمان است.

او با اشاره بر  رویکرد قدیم استاندارد سازی گفت: در این رویکرد نقش دولت در کیفیت و استاندارسازی دولت مسئول است، برای نمونه وقتی کالای بی کیفیتی تولید می شود نهادهای دولتی مسئول هستند،زیرا تولید و توزیع را به عهده دارد و باید رضایت مصرف کننده را به جا بیاورد، کشورهای اروپایی بیست سال گذشته از این رویکرد فرار بوده اند، زیرا مصرف کننده در این روند بی دفاع است و نمی تواند خسارت خود را در چنین رویکردی دریافت کند و توزیع و تولید کننده برخوردی انفعالی دارند.

او با تاکید بر رویکرد نوین استاندارد سازی گفت: در این رویکرد دولت نقش سیاست گذار و نهادسازی است و  تولید کننده اینجا مسئول است،زیرا مجبور است خوداظهاری کند و تولید او باید مطابق استانداردها باشد و مصرف کننده می تواند حقوق خود را از زبان زننده بگیرد اگر این مدل پیاده شود جامعه خودش به دنبال کیفیت خواهد رفت.