بیات گفت: در حال حاضر مدیریت در راس سازمان ما وظایفی فراتر از تعاریف کتاب از مدیریت دارند و باید در نقش تعالی کیفت به ارتقای سازمان کمک کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در ابتدای مراسم اختتامیه پانزدهمین جشنواره جایزه ملی کیفت، بیات معاون سازمان استاندارد با اشاره به اینکه  کیفیت می تواند نقش موثری در تمام ابعاد زندگی ما داشته باشد، گفت: فرض کنید اندازه فلزات سنگین در مواد غذایی انجام نمی دادیم یا هنگامی که یک هواپیما میخواد پرواز کند چک های لازم انجام نمی شد، به طور قطع با خطرات غیرمنتظره ای مواجه می شدیم. از این رو باید کیفیت را باید یک ذات بدون نقص و عیب دانست که تنها متعلق به خداست و ما تلاشی می کنیم با استفاده از فناوری ها آن ویژگی بی نقص را ایجاد کنیم. همچنین رویکرد از نگاه مصرف کننده تعریف دیگری برای کیفیت است که به معنی ویژگی مناسب کالا برای استفاده است.

او با اشاره به تعریف سازمان جهانی استاندارد می گوید: در تعریف این سازمان کیفیت یعنی الزاماتی که یک کالا باید ارائه دهد. واقعیت این است که اگر هرکدام از ما باید در زمینه ارتقای کیفت نقش آفرینی کنیم، زیرا لازمه بودن در جامعه نقش آفرینی است.

بیات با تاکید بر اینکه به دنبال حکمرانی خوب هستیم، تصریح کند: در مدل تعالی،مدیر در راس یک سازمان نقش یک الگو دارد و پیش بینی های لازم را برای آینده پایدار انجام می دهد و این فراتر از وظیفه مدیریتی است که در کتاب ها برای رسیدن به اهداف سازمانی تعریف کرده اند.بنابراین سنگ های زیربنای مدل های کیفیت سیستم های کیفیت است که هفت معیار برای آن ها تعریف شده که به اقتدار سازمان اشاره دارد و آن متکی به چگونگی گردآوری منابع و چگونگی استفاده از آن است و دستیابی به آن نیازمند بصیرت سازمانی است.