دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: در شرایط کنونی میزان شکایت ها علیه شرکت های واردکننده خودرو افزایش یافته است، در شرایطی که برخی از سفارش های قبلی در گمرکات دپو هستند یا حتی در کشورهای همسایه انبار شده اند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه شرکت های واردکننده خودرو به طور مستقیم برای 6 هزار نفر اشتغالزایی کرده اند گفت: به طور قطع تصمیم دولت برای حذف واردات خودرو نه تنها مانع استفاده از سرمایه گذاری ایرانی های خارج از کشور می شود به اشتغالزایی نیز آسیب می زند، چراکه امروز بسیاری از شرکت های واردکننده تعطیل شده اند و مابقی نیز تا سال آینده تعطیل خواهند شد.

مهدی دادفر با بیان اینکه دولت باید برای صنعت خودرو یک استراتژی بلند مدت داشته باشد، افزود: از آنجایی که شرکت های خودروسازی در ایران دولتی هستند و همواره از طریق سیاست های گمرکی مورد حمایت دولت قرار گرفته اند، هیچگاه به دنبال عرضه محصولات با کیفیت نبوده اند، همان گونه که بعد از محدودیت واردات خودروهای خارجی دیدیم که نه تنها تولیدات داخلی در ایران افزایش نیافت، بلکه کاهش چشم گیری نیز داشته است و حتی برخی از این مدل های خودرو با چالش کمبود قطعات مواجه شده اند، همه این مسائل در شرایطی رخ داده است که بسیاری از مسئولان دولتی و حتی نمایندگان مجلس اعلام می کردند مصوبه ممنوعیت واردات به افزایش توان تولید داخلی ختم می شود، اما دستاورد آن تنها افزایش قیمت خودرو و نارضایتی مردم بوده است.

او با تاکید بر اینکه دولت باید در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده از تولید خودروهای خارجی توسط شرکت های واردکننده حمایت کند، تصریح کرد: در حال حاضر بخش عمده ای از تقاضای مردم بی پاسخ مانده است و اگر دولت در زمینه تولید خودرو توسط برخی از شرکت های واردکننده حمایت کند به طور قطع قیمت ها نیز تعدیل خواهد شد، زیرا در حال حاضر قیمت کارخانه برخی محصولات نسبت به قیمت بازار 100 درصد گرانتر است.