محمدرضا بختیاری گفت: انشعابات غیر مجاز آب شرب فضای سبز عمومی با همکاری شهرداری در دو سال گذشته قطع شده است و مابقی نیز به زودی قطع خواهد شد.

مدیرعامل آبفای تهران در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری موج درباره اینکه چه همکاری با شهرداری تهران برای کاهش مصرف غیرمجاز آب شرب دارند، گفت: در دو سال گذشته همکاری خوبی با شهرداری تهران آغاز کرده ایم و بخشی از انشعابات غیرمجاز در فضای سبز عمومی قطع شده و مابقی انشعابات غیر مجاز قطع خواهند شد، زیرا این مناطق بیشتر باید از آب های زیرزمینی و پساب ها استفاده کنند.

بختیاری در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه سال آبی خوبی را شروع کرده ایم گفت: امیدوارم این روند تا پایان سال ادامه داشته باشد که تا امروز صبح 46 میلیمتر مربع بارندگی داشته ایم که در همین موقع سال گذشته 11 میلیمتر مریع بوده رشد 300 درصدی داشته است.

او با تاکید بر اینکه 554 میلیون متر مکعب آب در سدهای تهران ذخیره شده است، گفت: سال گذشته ذخایر سد های تهران 703 میلیون مترمکعب بود که هنوز کسری ذخیره داریم و  70 درصد آب شرب در حالت عادی از ذخیره سدها استفاده می شود.

 بختیاری با اشاره به اینکه امسال دمای هوا در 40 سال گذشته بی سابقه بود، گفت: باوجود قطعی برق در تهران، قطعی و کاهش فشار آب در تهران نداشتیم، اما در شهرستانی مانند شهریار در برخی روزها با قطعی آب ناشی از قطعی برق روبرو شدند زیرا در این مناطق از چاه آب بیشتر استفاده می شود. 

او با اشاره به اینکه 20 تیر 97 اوج مصرف آب شرب در تهران داشتیم، گفت: در این روز 3.5 میلیون مترمکعب آب در روز مصرف شد، در حالی که میانگین مصرف روزانه در تهران 2.9 میلیون مترمکعب بوده است. 

بختیاری افزود: پیش بینی می شود سال آینده 8 درصد مصرف آب در تهران در نتیجه توسعه شهر پرند و منطقه 22 تهران افزایش یابد.

مدیرعامل آبفای تهران تاکید برنامه ما توسعه فاضلاب استان تهران بیشتر از میانگین کشوری است، اظهار کرد: 23 درصد آب به حساب نیامده در تهران داریم که 11 درصد ناشی از لوله کشی غیرمجاز و...است و 10 درصد هدر رفت واقعی است. برمبنای تصمیم وزارت نیرو باید میزان آب به حساب نیامده در تهران را تا سال 1410 را به 15 درصد برسانیم که این کار شروع شده و هر سال تقریبا یک درصد هدر رفت را کاهش داده ایم که بر اجرای این هدف به 10 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.