اسلامی گفت: در حال حاضر شرایط کشور خاص است و بیشتر تمرکز خود را روی دغدغه مردم خواهیم گذاشت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، وزیر راه و شهرسازی در جلسه معارفه خود گفت: در حال حاضر وضعیت به گونه ای نیست که تغییرات اساسی ایجاد کنیم، اما به دغدغه های مردم و ریاست جمهوری خواهیم پرداخت، زیرا این وظیفه وزارت راه و شهرسازی است.

اسلامی با بیان اینکه رفتار ما متاثر از مسائل اجتماعی است، افزود: قسمت راعظمی از تمدن ایران به فعالیت های این وزارتخانه مرتبط است از این رو به دنبال ایجاد هم افزای در بین بخش های مختلف از طراح و سازنده هستیم.