عباس آخوندی گفت: از نظر من پروژه مسکن مهر به اقتصاد کشور آسیب زد، با این حال این پروژه را برای پایبندی به تعهدات به شهروندان و خریداران مسکن مهر 57 درصد پروژه را اجرا کردم، اما به دلیل اینکه آن را پروژه ای اشتباه می دانستم حتی یک واحد افتتاح نکردم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در جلسه تودیع و معارفه وزیر راه و شهرسازی عباس آخوندی وزیر سابق با ارائه گزارشی از عملکرد این وزارتخانه در دوران مسئولیت خود گفت: در این جلسه به دو موضوع دغدغه ایران و چند ابهام که در زمان استعفا به وجود آمد. در رابطه با موضوع نخست باید بگویم هنوز موضوع ایران در کانون توجه قرار نگرفته است که منظورم یک تمدم و نظام فرهنگی است که تاریخ پیوسته است، اما دچار گسست شده است.

او با بیان اینکه ایران در دوران معاصر با دو چالش در رویارویی با تجدد روبرو شده است، افزود: در واقع بهره گیری از فناوری برای توسعه نیازمند پروژه های زیرساختی، لجستیکی و شهری است. 

او با بیان اینکه توجه به توسعه به معنی اجرای پروژه های بزرگ و دریا خشک کن نیست، اظهار کرد: توسعه به معنای عدالت، حاکمیت قانون، نبود فساد و دسترسی آزاد به اطلاعات برای دستیابی به ثروت است که در زمان وزارت درباره این مسائل ناخشنود بودم به همین دلیل استعفا دادم.

او درباره اقدامات ضد رسانه بعد از استعفا گفت: حضرات به گونه ای رفتار کردند گویا وزارت راه و شهرسازی هیچ گونه عملکردی نداشته است. با این حال باید گفت بخش مسکن داری مشکلاتی است ازجمله اینکه 2.5 میلیون خانه خالی است و اختلاف طبقاتی و تفاوت قیمت بیش از 10 برابری در بالا و پایین شهر است.

مسکن مهر به اقتصاد کشور آسیب زد

آخوندی با اعلام اینکه مداخله دولت در مسکن از طریق مسکن همچنان از ضد رسانه تطبیق می شود، گفت: این دخالت دولت در بخش مسکن از طریق مسکن مهر باعث ایجاد تورم شد، از این رو این طرح متوقف و سایر روش های دیگر تامین مالی برای کمک به اقتصاد مسکن و خانوار پیش گرفته شد. همچنین موضوع قدرت خرید خانه اولی ها و نوسازی بافت فرسوده مدنظر قرار گرفت.

او با بیان اینکه تامین مسکن با در نظر گرفتن حمل و نقل عمومی مورد توجه قرار گفت، افزود: کاهش تمرکز برای ایجاد عدالت اجتماعی بین شهرهای مختلف و همکاری با دیگر سازمان های حمایتی با تکیه بر الگوی ایران شهری پی گرفته شد.

آخوندی گفت: از آنجایی که مسکن مهر بر اقتصاد کشور آسیب زده بود پیشنهاد من این بود پایه آن منابع به عنوان بانک مسکن در نظر گرفته شود و به عنوان بانک توسعه ای فعالیت کند. 

آخوندی با اعلام اینکه 57 درصد پروژه مسکن مهر در این دولت انجام شده است، گفت: نزدیک به 1 میلیون و 40 هزار واحد مسکن مهر تحویل شد و تنها به دلیل اینکه متعهد به شهروندان و خریداران می دانستم در اجرای آن تلاش کردم، اما از آنجایی که این پروژه را اشتباه می دانستم حتی یک واحد هم افتتاح نکردم، اما ضد رسانه از این فرصت علیه من استفاده کرد.

وزیر سابق درباره مسکن اجتماعی گفت: خیلی ها می گویند مسکن اجتماعی ساخته نشد که البته این افتخار دولت است چون از ابتدا قرار نبود دولت مسکن اجتماعی بسازد. هرچند 120 هزار واحد مسکن اجتماعی با همکاری سازمان های حمایتی ساخته شد.