سید احمد مقدس گفت: در حال حاضر افزایش قیمت شیر تا 2100 تومان در دستور کار است و اینکه گفته می شود برخی واحدهای گاوداری تعطیل شده اند، خبری کذب است.

رییس هیات مدیره کانون انجمن های صنفی گاوداران ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج درباره اینکه آیا علت افزایش قیمت لبنیات افزایش صادرات محصولات لبنی به کشورهای همسایه است، گفت: در حال حاضر نزدیک به 10 میلیون تن شیر سالانه در کشور تولید می شود که یک میلیون تن آن مازاد نیاز داخلی است، به همین دلیل طبق روال گذشته مازاد تولیدات محصولات لبنی به شکل فراوری از کشور صادر می شود، به همین دلیل اینکه گفته شود صادرات عامل افزایش قیمت لبنیات کشور است صحیح نیست.

سید احمد مقدس با بیان اینکه افزایش قیمت شیر خام تا 2100 تومان در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: در شرایط کنونی افزایش قیمت نهاده های دامی باعث گرانی تولید شیر و محصولات لبنی در کشور شده است، از این رو تنها در شرایطی امکان فعالیت های دامی در کشور وجود دارد که قیمت شیر نیز مطابق با قیمت های افزایش یافته اصلاح شود.

او با تاکید بر اینکه در حال حاضر فعالیت گاوداری ها و دیگر واحدهای تولید شیر در کشور ادامه دارد، افزود: اینکه گفته می شود برخی از واحدهای گاوداری کاملا تعطیل شده اند، خبری کذب است.