عباداله محمد ولی گفت: در حال حاضر اعتبار کافی از سوی بانک مرکزی برای ثبات بازارها تزریق نمی شود که اثر آن چیزی جزء ورشکستگی واحدها و کارگاهای طلا و جواهرات نبوده است.

عضو هیات مدیر انجمن صنفی صنعت طلا در گفتگو با خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در حال حاضر بسیاری از کسبه در حوزه طلا و جواهر به سمت بازار طلای آبشده رفته اند، گفت: در شرایط کنونی بازار طلای مصرفی به شدت در رکود است و مردم تقاضای برای طلای مصرفی ندارند و در مقابل تقاضا برای سکه و طلای آبشده افزایش یافته است.

عبداله محمد ولی با بیان اینکه بسیاری از کسبه در حوزه طلا و جواهرات به سمت بازار طلای آبشده سوق پیدا کرده اند، افزود: در شرایط کنونی بانک مرکزی اعتبار کافی به بازار تزریق نمی کند، از این رو بسیاری از واحدها و کارگاه های طلا فروشی به سمت طلای آبشده رفته اند و فعالیت خود را متوقف کرده اند، این مسئله به اشتغال کشور آسیب می زند.

او با تاکید بر اینکه بازار از ثبات کافی برخوردار نیست، تصریح کرد: در شرایط کنونی قیمت ها در بازار طلا پر نوسان هستند، هرچند این نوسان خیلی بالا نیست، با این مسئله موید این موضوع است که هر لحظه امکان جهش قیمت ها وجود دارد، از این رو باید بانک مرکزی نسبت به ارائه سیاست های جدید باید  دقت لازم را به خرج دهد، زیرا تاکنون سیاست مثبتی ارائه نکرده است.