وزیر نفت با ارسال نامه به دبیر کل اوپک خواستار توقف فعالیت کمیته نظارتی اوپک شد.

به گزارش خبرگزاری موج، بیژن زنگنه با ارسال نامه به دبیر کل اوپک خواستار توقف فعالیت کمیته نظارتی اوپک شد.

وزیر نفت با ارسال نامه‌ای به محمد سانوسی بارکیندو، دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) با تاکید بر این که کمیته JMMC و JTC در ماه‌های اخیر از اهداف اولیه تشکیل خود فاصله گرفته است، گفت: کار این دو کمیته نمی‌تواند حافظ منافع جمعی اوپک باشد و باید کار خود را متوقف کند.