بهروز مرادی گفت: در حال حاضر اجرای پروژه های سد سازی طبق برنامه ششم دنبال می شود و تا پایان سال 98 تمام 12 پروژه سدسازی افتتاح خواهند شد.

سرپرست شرکت توسعه منابع آب و نیرو کشور در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری موج درباره پیشرفت طرح های سد سازی گفت: در حال حاضر 12 پروژه سد سازی در کشور در حال اجرا هست کهکه به دنبال این هستیم که در طول سال 97 و 98 تمام این پروژه ها افتتاح خواهند شد.

بهروز مرادی با اشاره به اینکه 20 میلیارد مکعب مخازن آب در کشور ایجاد شده است، گفت: این مخازن 40 درصد مخازن کشور  است و در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی فعالیت های پیوسته ای داشته ایم و به تازگی نیز مذاکراتی با عمان، کوبا، افغانستان، تاجیکستان و...داشته ایم تا به عنوان تسهیل گر زمینه فعالیت پیمانکاران ایرانی را در آن کشورها فراهم کنیم.

او با تاکید بر اینکه طراحی سد بختیاری اجرای پروژه را به تعویق انداخت گفت: ارتفاع این سد از 320 متر به 275 متر کاهش یافته است و اجرای این سد می تواند تا 12 هزار نفر اشتغالزایی کند.