عبدالصاحب ارجمند گفت: امسال تجهیزات جدیدی در صنعت برق عرضه شد که پیش از این از کشورهای شرق آسیا یا اروپا وارد می شد و امروزه در کشور داخلی سازی شده است.

مدیر دفتر راهبردی و نظارت توزیع برق وزارت نیرو در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه شرکت های خارجی در نمایشگاه هرچند کمتر شده اما شرکت های فعال خارجی حضور دارند، گفت: امسال روی بحث تحقیقات و تکنولوژی های جدید همکاری های خوبی بین بخش خصوصی و وزارت نیرو وجود داشت.

ارجمند در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری موج درباره تکنولوژی های جدید صنعت برق گفت: امسال هوشمند ترین کنتورها و پست های جی ای اس توسط تولید کننده های داخلی عرضه شده است. این تجهیزات پیش از این به صورت وارداتی تامین می شد. همچنین تولید کابل زیردریایی که فناوری خاصی دارد برای نخستین بار با ولتاژ فوق توزیع عرضه شده است. برای نمونه برای اتصال برق جزیره قشم و هنگام از 3300 متر کابل یکپارچه استفاده شده است. ساخت کابل 400 کیلو ولت دیگر محصولی است که برای نخستین بار در ایران تولید شده و قبلا از کشورهای کره و فرانسه تامین می شد.