وزیر ارتباطات با تایید حمله سایبری به زیرساخت های ارتباطی کشور خبر از دفع این حملات داد.

به گزارش خبرگزاری موج، وزیر ارتباطات هم حمله به زیرساخت های ارتباطی کشور را تایید و در واکنش به حمله سایبری ناموفق رژیمی که سابقه چنین رفتاری را در کارنامه خود دارد اعلام کرد که این موضوع را از طریق مجامع بین المللی پیگیری می کنیم.

ادامه دارد