محسن طرز طلب گفت: در حال حاضر تولید 8 هزار مگاوات برق حرارتی در دستور کار قرار است که به 500 میلیون یورو و 7 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، مدیرعامل برق حرارتی کشور در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه تولید برق نیروگاه های کشور 288 میلیون کیلووات ساعت بودا است گفت: در سال گذشته میزان مصرف 88.8 درصد سوخت مصرفی کشور بوده است.

طرزطلب با تاکید بر اینکه 53 هزار مگاوات برق در کشور تولید که 48 هزار مگاوات سهم نیروگاه های حرارتی کشور بوده است، افزود: فرض بر این است که تولید برق در نیروگاه های برق آبی کشور کاهش یابد، براساس داده ها به نظر می رسد همان تولید محقق شود و کمبود 8 هزار مگاوات برق کشور با تولید 6 هزار مگاوات که 5 هزار مگاوات در شبکه برق تامین می کند بخشی از نیاز را جبران کند.

او با اشاره به اینکه راندمان نیروگاه های کشور به نزدیک 38 درصد رسیده افزود: این راندمان باید تا پایان برنامه ششم توسعه به 40 درصد برسد.

طرزطلب با تاکید بر اینکه راندمان نیروگاه های جدید کمتر از 48 درصد نیست اظهار کرد: اگر 25 واحد نیروگاهی که 5233 مگاوات برق تولید قرار بکنند که 1600 مگاوات نیروگاه های گازی هستند که نیم درصد به راندمان برق کشور را بهبود می بخشد.

او با اشاره به اینکه 500 میلیون یورو برای اجرای پروژه ها نیاز است، گفت: با هماهنگی دولت منابع ارزی در دستور کار قرار دارد و قرار است، 7 هزار میلیارد تومان از طریق فروش برق مشترک ها  انجام شود.