اکرمی سرپرست سابق وزارت اقتصاد قرار است همچنان در سمت خزانه دار به فعالیت خود ادامه دهد و در مراسم تودیع و معارفه وزارت اقتصاد اعلام کرد به نیابت از شورای معاونان برای همکاری با وزیر اعلام آمادگی می کنم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، جلسه معارفه وزیر اقتصاد که با حضور معاون اول رییس جمهوری، رییس کل بانک مرکزی، مدیران ارشد اقتصادی و بانکی برگزار شد. 

اکرمی سرپرست سابق وزارت اقتصاد در این مراسم با اشاره به برنامه های چند ماه اخیر وزارت اقتصاد گفت: در چند ماه گذشته 300 هزار مؤدی مالیاتی وارد سامانه شدند در حالی که پیش از مالیات پرداخت نمی کردند، همچنین دهها پروژه دیگری که در حال اجراست. براساس همین اقدامات بود که وزارت اقتصاد دو بار در سال 97 مورد تقدیر قرار گرفت.

اکرمی در خطاب به وزیر جدید اقتصاد افزود: به طور قطع همه همکاران در وزارت اقتصاد آماده همکاری با شما هستند تا در این مرحله حساس از کشور عبور کنیم. از این رو به عنوان یکی از اعضای شورای معاونین به نیابت از همه آنها قول می دهم در این زمینه همه تلاش خود را انجام دهیم.

در پایان سخنرانی سرپرست سابق وزارت اقتصاد حکم تقدیری با امضای رییس جمهوری و از طرف معاون اول تقدیم شد. اکرامی قرار است همچنان به عنوان خزانه دار در وزارت اقتصاد به فعالیت خود ادامه دهد.

همچنین حکم انتصاب وزارت اقتصاد به دژپسند تقدیم شد.