دژپسند گفت: در حال حاضر مهمترین برنامه که در وزارت اقتصاد دنبال خواهد شد اندیشه ورزی است که نه تنها در بین مجموعه های دانشگاهی، بلکه بخش خصوصی نیز باید نقش موثری ایفا می کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، وزیر اقتصاد در مراسم تودیع و معارفه با اشاره به اینکه بعد از انقلاب، آمریکا هیچگاه نتوانست برنامه های خود را به کرسی بنشاند گفت: حتی تحریم های آمریکا در طول دوران دفاع مقدس با شکست مواجه شد و این به عنوان یک اصل بدل شده است که باید این را به فال نیک گرفت.

دژپسند با تاکید بر اینکه همت و سرمایه انسانی که در وزارت اقتصاد وجود دارد قابل تحقق است، اما نباید به آن بسنده کرد، افزود: هسته اندیش ورزی از مهمترین مسائلی است که مورد توجه است تا ضمن عبور از بحران با ثبات اقتصادی کشور کمک کنند. در ابتدای انقلاب ایران 50 اقتصاد دان داشت که همه آن ها فارغ التحصیل خارج از کشور بودند و امروز مجموعه های قوی در دانشگاه های داخلی وجود دارد. همچنین باید توجه داشت که بخش خصوصی یار دوازدهم نیست، بلکه شریک دولت هستند و حتی در شرایط کنونی باید نقش فوروارد ایفا کنند.

دژپسند افزود: شرکت های دولتی در رشد اقتصادی و عبور از بحران نقش موثری داشت نمی شود شرکت های با دارایی کلان نیم درصد بهره وری داشته باشد باید مدیریت ها مورد بازنگری قرار گیرد و شرکت های که امکان خصوصی سازی دارند واگذار شوند. از این رو فردا  خصوصی سازی آغاز می شود و سهام دولت در یک بانک و دو شرکت دولتی واگذار خواهند شد.

او با بیان اینکه به رییس جمهوری قبل و بعد از معرفی گفته ام بانک ها باید چابک سازی شوند، گفت: برنامه یک سوی کار است، اما نظارت در سوی دیگر قرار دارد که از اهمیت بالایی دارد. حال در اجرای بند الف، د، ج اصل 44 باید به توانمندی بخش خصوصی و تعاونی ها تاکید کنیم. از طرف دیگر به دنبال جذب سرمایه گذاری باشیم که ابتدا باید سرمایه گذار داخلی تکریم شود.