همایون حائری گفت: یکی از مهمترین برنامه های وزارت نیرو افزایش سهم بخش خصوصی است که در حال حاضر بخشی از برنامه ها به صورت مجزا به بخش خصوصی و سندیکای برق واگذار شده است.

معاون وزیر نیرو درپاسخ به موج درباره نتیجه نشست مشترک با بخش خصوصی گفت: در حال حاضر برنامه وزارت نیرو این است که بخشی از فعالیت های بخش برق به سندیکای برق و بخشی به بخش خصوصی واگذار شده و بخشی نیز با مدیریت وزارت نیرو انجام خواهدشده شد که در حال حاضر چالش و راهکارهای بخش نیرو از سوی سندیکای صنعت برق بررسی و ارائه شده استاست. 

حائری در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن اشاره به اینکه شرکت توانیر روی کارت سوخت کار می کنند گفت: به دنبال این هستیم که نیروگاه های سیکل ترکیب به شبکه وارد شود. در حال حاضر 21 درصد برق تولیدی کشور از طریق نیروگاه های بدون مصرف سوخت است که از طریق نیروگاه اتمی، نیروگاه بادی و نیروگاه های سیکل ترکیبی است.

او با بیان اینکه شرکت مپنا با همکاری زیمنس به دنبال ساخت نیروگاه در سوریه هستند، افزود: این سرمایه گذاری که برای ساخت یک نیروگاه 500 مگاواتی در لازقیه سوریه است ارتباطی با وزارت نیرو ارتباطی ندارد و این شرکت در یک سوم اجرا این پروژه مشارکت دارد.

با بیان اینکه مصرف برق در ایران بسیار بالاست، تصریح کرد: به ازای هر کیلووات برق هزار یورو هزینه دارد که وقتی 2 هزار مگاوات در بخش مصرف صرفه جویی شود در بخش تولید 3 هزار مگاوات برق صرفه جویی می شود که 3 میلیارد یورو صرفه جویی برای ایران خواهد داشت.