سخنگوی صنعت برق گفت: در حال حاضر پیشنهاد این است که برای مصرف کنندگان خانگی ماهانه 300 کیلووات در هر کارت شارژ شود و متناسب با قیمت سوخت هزینه دریافت شود.

محمود رضا حقی فام در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری موج درباره نحوه محاسبه قیمت برق در کارت برق، گفت: در حال حاضر پیشنهاد شده در ماههای عادی برای مصرف خانگی 300 کیلووات ساعت برق در کارت خانوار شارژ شود و اگر مازاد بر آن مصرف کردند با هزینه آزاد پرداخت کنند و اگر در این ماهها انرژی کمتری مصرف کنند می توانند برای فصل های پر مصرف تابستان ذخیره کنند و در آن زمان به همان میزان که ذخیره کردند بیشتر از شارژ ماهانه مصرف کنند. از طرف دیگر باید توجه داشت که 86 درصد مشترک ها الگوی منطقی مصرف را رعایت می کنند.

سخنگوی صنعت برق با تاکید بر اینکه قیمت برق مبتنی بر قیمت سوخت تعیین خواهد شد افزود: بخش یارانه ای انرژی برای مصرف خانگی از طریق نیروگاه های دولتی تامین خواهد شد، زیرا اگر از طریق بخش خصوصی تامین شود به طور قطع باعث ورشکستگی اقتصاد خواهد شد.