علی بخشی گفت: در حال حاضر نوسانات اقتصادی و نرخ ارز در قراردادهای بخش خصوصی دیده نشده که با توجه به این این تغییرات قراردادها اصلاح شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، نشست وزیر نیرو با نمایندگان بخش خصوصی صنعت برق برگزار شد. بخشی  رییس سندیکای صنعت برق با اشاره به اینکه این صنعت به دلیل سیاسی کاری باعث شده پروژه شبکه و تولید با مشکل مواجه شده و مطالبات انباشته شده ای در این بخش وجود دارد، با این حال بخش خصوصی تمام قدر در کنار وزیر نیرو و دولت قراردارد و پروژه مشترکی با کمک اتاق بازرگانی، سندیکای برق  و وزارت نیرو برای تعرفه گذاری و...در حال اجرا است.

بخشی با بیان اینکه نگاه دولت به صادرات برق مناسب نیست افزود: در شرایط کنونی تنها 1 میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی داریم در حالی که ظرفیت صادرات 20 میلیارد دلاری در این بخش وجود دارد. 

او با اشاره به تاثیر نوسانات اقتصادی اخیر بر پروژه های صنعت برق گفت: در حال حاضر نوسانات نرخ ارز و ...در قراردادهای دولت با بخش خصوصی دیده نشده است که باید اصلاح شود.