مدیرکل مرزی وزارت کشور گفت: سوخت بر مبنای پیمایش 10 سال است در دست بررسی است و هم اکنون در حال رفع نقص است.

شهریار حیدری در گفتگو با خبرنگار انرژی خبرگزاری موج در تشریح پیمایش سوخت شناورهای دریایی، اظهار کرد: یکی از بندهای آئین نامه پیمایش سوخت دریا برای شناورهای دریایی با دادن امتیازی به صاحبان شناورهاست که بر اساس آن سوخت با قیمت دولتی برای تردد آنها از مرزهای آبی جمهوری اسلامی به مقصد کشورهای همسایه اختصاص داده می شود.

وی خاطر نشان کرد: پیش تر شناورهایی در تردد از مرزهای جمهوری اسلامی به مقاصد کشورهای همجوار و همسایه سوخت شناور خود را بر اساس قیمت آزاد تهیه و به حمل و نقل مبادرت داشتند.

مدیرکل مرزی وزارت کشور همچنین عنوان کرد: سوخت دریافتی مطابق نرخ آزاد منطقه و آن سوی مرزها هزنیه ای بالا برای صاحبان شناورها محسوب می شد که در آئین نامه جدید برای آنکه صاحب شناور برای همکاری با ملوانان ایرانی تمایل داشته باشد در چارچوب آئین نامه جدید مسیری که در آبهای جمهوری اسلامی پیمایش می کنند مشمول دریافت سوخت دولتی شد.

حیدری افزود: پیمایش شناورها در آب های جمهوری اسلامی بیش از 70 درصد است و سوخت را بر اساس این آئین نامه با نرخ داخلی دریافت خواهند کرد.

وی تصریح کرد: این موضوع در دستور کار وزارت نفت است و امیدوارم در پاییز سال 97 مصوب و اجرایی شود.

مدیرکل امور مرزی وزارت کشور با یادآوری اینکه موضوع ارائه سوخت بر مبنای پیمایش حدود 10 سال در حال بررسی و آماده سازی برای اجراست، گفت: موضوع پیمایش ناوگان بین شهری برای کامیون های باری به طرح های جلوگیری از قاچاق سوخت ارتباط دارد.

حیدری ادامه داد: در حال حاضر طرح های مربوط به پیمایش و حوزه تخصیص سوخت به ناوگان ها دچار معایبی است و اگر عملکرد چهارسال گذشته با دوره های پیش تر مقایسه شود، به مراتب قاچاق سوخت کنترل و مدیریت شده است و یکی از محورها این مهم پیمایش بود و معایب آن در حال احصاء و برطرف شدن است.