کاوند گفت: در شش ماهه نخست امسال مجوز یک میلیارد و 100 میلیون دلار برای سرمایه گذاری خارجی صادر شده که 10 میلیون دلار در بخش خوراک دام بوده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، نماینده سازمان سرمایه گذاری خارجی در نشست معرفی فرصت های سرمایه گذاری خوراک دام با نگاهی به روند سرمایه گذاری در سالهای گذشته گفت: در سال 92 برای نزدیک به 1.5 میلیارد دلار پروژه مجوز صادر شد، سال 93 برای 40 پروژه و درسال 94 برای 65 پروژه به ارزش 670 میلیون دلار، سال 95 برای 138 پروژه به ارزش 10 میلیارد و 400 میلیون دلار، در سال 96 برای 180 پروژه به ارزش 1 میلیارد و 100 میلیون دلار و در شش ماهه نخست امسال برای 4 پروژه به ارزش یک میلیارد و 100 میلیون دلار مجوز سرمایه گذاری خارجی صادر شد.

کاوند با بیان اینکه در شش ماهه امسال سرمایه گذاران از کشورهای انگلیس، آلمان، عراق و مالزی بودند، افزود: امسال برای اجرای 14 پروژه در بخش خوراک دام به ارزش 10 میلیون دلار مجوز صادر شد.