رضایی گفت: ایران در حال حاضر ظرفیت تولید 20 میلیون تن خوراک دام دارد که تنها 50 درصد آن در کشور فعال است که باید با حمایت تشکل ها درجهت تکمیل این ظرفیت گام برداشت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه 20 میلیون تن ظرفیت تولید خوراک دام در کشور است، گفت: در حال حاضر 50 درصد ظرفیت تولید خوراک دام مورد استفاده قرار گرفته است که باید با فعال سازی تمام زنجیره تولید از همه توانمندی ها بهره‌مند شد.

رضایی با بیان اینکه در ایران ظرفیت مناسبی در بخش انرژی، نیروی انسانی و حمل و نقل وجود دارد افزود: ایران برای تولید ارزانتر از بسیاری از کشورهاست، از این رو برای سرمایه گذاری در خوراک دام برنامه ریزی شود.

او با تاکید بر اینکه صادرات مرغ نیز آزاد شده است تصریح کرد: اگر اتحادیه ها و تشکل ها بیایند و اعلام کنند چه بازارهای خارجی برای صادرات دارند و تولیدکننده ها نیز ظرفیت های خورد را افزایش دهند به طور قطع ضمن تکمیل شدن زنجیره، دولت نیز از منافع عوارض صادرات بهره مند خواهد شد.