نوریان گفت: طبق اعلام دولت آمریکا دارو و خوراک دام مستثنی از تحریم ها هستند، زیرا خوراک دام نقش واسطه ای در تامین مواد غذایی دارد. از طرف دیگر طبق پیش بینی فائو نیاز جهان تا سال 2050 افزایش چشمگیری خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، نماینده وزارت خارجه درباره فرصت های سرمایه گذاری و تجاری در صنعت خوراک دام ایران گفت:گردش مالی خوراک دام در دنیا 400 میلیارد دلار است و فائو پیش بینی کرده تا سال 2050 جمعیت دنیا به 9 میلیارد نفر  برسد که بر مبنای آن نیاز به گوشت دو برابر و نیاز به لبنیات سه برابر افزایش می یابد.

نوریان با نگاهی به روند همکاری بین المللی ایران افزود: بعد از برجام ارتباطات خوبی بین کشورهای دنیا و ایران به وجود آمد، با این بعدحال از خروج آمریکا از برجام رژیم تحریم ها ایجاد شد، اما براساس بیانیه آمریکا رژیم تحریم ها دو بخش دارو و مواد غذایی از تحریم ها مستثنی است، زیرا این بخش خوراک دام نقش واسطه ای در تامین غذایی دارد. البته در دوره گذشته به دنبال دور زدن تحریم ها بوده ایم اما امروز به دنبال مدیریت تحریم ها هستیم.

او با تاکید بر اینکه تحریم ها علیه ایران سخت است، اما از آن عبور خواهیم کرد گفت: تاب آوری اقتصادی ایران افزایش یافته است. از طرف دیگر ایران در نهادهای بین المللی دادخواهی کرده است.