علی رجبی گفت: در حال حاضر نوسانات اقتصادی 40 درصد به قیمت شیر مورد استفاده واحدهای سنتی لبنیات افزوده و دولت هیچگونه حمایتی نمی کند، در حالی که واحدهای صنعتی لبنیات شیر را با نرخ دولتی 1570 تهیه می کنند.

رییس اتحادیه لبنیات تهران در حاشیه همایش« غذای سالم، لبنیات سالم» به خبرنگار خبرگزاری موج گفت: در حال حاضر 25 درصد شیر کشور در واحدهای سنتی لبنیات کشور فرآوری می شود که با توجه به اقبال عمومی به مصرف این محصولات، واحدهای سنتی توان تامین تمام نیاز کشور را دارند، اما مسئله اینجاست که دولت هیچگونه حمایتی از واحدهای لبنیات سنتی ندارد.

علی رجبی با بیان اینکه قیمت شیر برای واحدهای سنتی گرانتر از واحدهای صنعتی تمام می شود افزود: در حال حاضر قیمت شیر برای واحدهای صنعتی 1570 تومان از سوی دولت تعیین شده که دویست تومان به این قیمت برای چربی گیری و آلودگی اضافه می شود ، اما برای واحدهای سنتی قیمت شیر 2500 تومان تمام می شود، به همین دلیل رقابت نابرابر است.

رییس اتحادیه لبنیات تهران با بیان اینکه رونمایی از دستورالعمل لبنیات بسیاری از مشکلات و اتهامات به واحدهای سنتی لبنیات برطرف خواهد شد گفت: در حال حاضر استقبال مردم از تولیدات سنتی باعث افزایش واحدهای سنتی در کشور شده است، به طوری که تاکنون 9000 هزار واحد صنفی سنتی در کشور ثبت شده است و در تامین نیاز مردم به انواع ماست های طعم دار، ماست موسیر، خامه، پنیر، بستنی و....فعالیت می کنند.

او درباره تاثیر نوسانات اخیر اقتصاد بر قیمت لبنیات گفت: در حال حاضر قیمت مواد پتروشیمی برای تامین طرف به شدت افزایش پیدا کرده است. از طرف دیگر قیمت شیر قبل از گرانی ها برای واحدهای سنتی 1400 تومان بود اما امروز این قیمت به 2500 تومان رسیده که به نظر می رسد 40 درصد فقط بخاطر افزایش نرخ شیر به قیمت تمام شده افزوده است.