پدرام سلطانی گفت: در پنج ماهه امسال رشد نقدینگی 19 درصد بود و رشد اقتصادی بدون نفت هم یک سوم رشد اقتصادی با نفت بوده و ادامه این روند باعث بروز تورم بالای 30 درصدی و رشد منفی اقتصادی می شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست هیات نمایندگان اتاق با انتقاد به لغو شدن حضور رییس بانک مرکزی  گفت: اگر یک مقام ارشد دولت اینگونه در لحظات آخر جلسه خود را لغو کنند وای بحال کشور!

پدرام سلطانی  با بیان اینکه در 5 سال عملکرد دولت روحانی سه و نیم برابر شده است گفت: پایه پولی در این مدت دو و نیم برابر شده است، بنابراین در این مدت دولت نقدینگی را پیوسته افزایش داده، اما این نقدینگی وارد بخش مولد نشده و بیشتر به صورت تخطی و برداشت از منابع بانک مرکزی بوده است.

او با تاکید بر اینکه در سال 94 رشد منفی اقتصادی داشته اما رشد نقدینگی داشتیم افزود: این مسئله در نتیجه اقدام بانک مرکزی برای اجازه دادن به فعالیت موسسه های مالی بود که نقدینگی را افزایش دادند و تبعات آن گریبان تولیدکنندگان و اقتصاد کشور را گرفت.

سلطانی با اشاره به اینکه در پنج ماهه 97 حجم پول 19 درصد افزایش یافته افزود: اگر این روند ادامه داشته باشد تا پایان سال نقدینگی 40 درصدی را تجربه خواهیم کرد و باعث تورم بیش از 30 درصد خواهد بود و باز دیگر اتفاقات سال 91 تکرار خواهد شد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: این افزایش نقدینگی در نتیجه پرداخت های بانک مرکزی برای بدهی موسسه های غیرمجاز بود که بخشی از آن با منابع مردمی و بخشی نیز از طریق چاپ اسکناس انجام شد.

او با بیان اینکه رشد اقتصادی بدون نفت در سال 97 یک سوم بخش نفتی است گفت: این روند اگر ادامه داشته باشد رشد اقتصادی تا پایان سال منفی خواهد شد و تنها راهکار آن رشد صادرات است که رفتار دولت نشان می دهد چندان به این مقوله توجه ندارد.