مسعود خوانساری گفت: در حال حاضر مشکلات اقتصادی همچون چند نرخی بودن ارز، فضای محدود کسب و کار، مسائل گمرکی و...روی شاخص آزادی اقتصادی اثر منفی دارد، حتی بازتاب رفتارهای داخلی نیز در شاخص های بین المللی تاثیر منفی می گذارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، رییس اتاق بازرگانی ایران در نشست خبری با خبرنگاران گفت: از موسسه فریز دعوت کرده ایم تا تجربیات خود در دیگر کشورها را در اختیار ما قرار دهد تا همین اطلاعات را در اختیار مقام های دولتی قرار دهیم و شاخص های آزادی اقتصادی ایران بهبود یابد.

مسعود خوانساری با بیان اینکه رتبه آزادی اقتصادی ایران متاثر از مشکلات اقتصادی همچون چند نرخی بودن ارز، ضعف فضای کسب و کار و...است افزود:بخشی از مشکلات ناشی از واکنش های است که  در  داخل به وجود می آید برای نمونه واکنش های که در داخل نسبت به اف ای تی اف نشان دادند بازتاب منفی در خارج داشت، همین عوامل روی شاخص های اقتصادی و...اثر می‌گذارد.

فریال مسئوفی رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه موسسه فریزر یکبار در ایران حضور پیدا کرده است گفت: پس از یکبار حضور فریزر در ایران و ارائه یکسری اطلاعات رتبه ایران 15 نمره کاهش یافت. از طرف دیگر رسانه های خارجی اطلاعات درستی درباره ایران ارائه نمی دهند، با این حال امیدواریم شاخص آزادی اقتصادی بهبود یابد، زیرا رتبه ایران نباید 140 باشد.