جلال ابراهیمی گفت: واردکنندگان کالا از ترکیه مطابق با اطلاعیه سفارت این ترکیه باید معاملات ارزی را از طریق بانک یا صرافی های مجاز انجام دهند و اگر قرار باشد به جزء دلار با ارز دیگری معامله کنند باید در پروفرما یا تفاهم نامه قید شده باشد.

دبیر کل اتاق ایران-ترکیه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج درباره اطلاعیه سفارت ترکیه در ایران درباره فعالیت های بازرگانی دو کشور گفت: بر مبنای این اطلاعیه اگر کسی بخواهد از ترکیه واردات کند به طور قطع باید از اتاق بازرگانی که در آن عضو است کارت عضویت بازرگانی (واردات،صادرات) داشته باشد.

جلال ابراهیمی با بیان اینکه واردات از طریق وزارت صنعت و معدن و تجارت و ثبت سفارش انجام شود افزود: البته بر اساس برگ ثبت سفارشی جنسی که وارد می کند باید مسائل حمل و نقل و بیمه و نحوه تسلیم کالا مشخص باشد. همچنین به منظور کنترل ورود و خروج غیرقانونی ارز از کشور، همه واردکنندگان باید از طریق سیستم بانکی عمل نمایند و اگر بخواهند از طریق صراف پول حواله کنند باید از صراف مجاز و جوازدار از بانک مرکزی اقدام کنند و اگر قرار است پرداخت ها به جز دلار صورت گیرد باید در پروفرما یا تفاهم نامه امضاء شده قید شود.

او با اشاره به اینکه برای جلوگیری از اختلاف بین صادرکننده و واردکننده، علاوه بر پروفرما که درآن شرایط معامله قید شده بین صادرکننده و واردکننده باید یک موافقت نامه منعقد شود تشریح کرد: نحوه کلیه امور مربوط به کالا به دریافت، پرداخت، حمل و تمامی شرایط جاری که با هم به توافق رسیده اند تنظیم و به امضای هر دو طرف با مهر شرکت رسیده باشد.