مجیدرضا حریری گفت: دستورالعمل های مربوط به کارت بازرگانی عامل برای فرافکنی و مقصر جلوه دادن بازرگانان است، در حالی که افرادی که کارت بازرگانی دارند مالیات و عوارض و ... خود را پرداخت کرده که توانسته اند کالا را از گمرک ترخیص کند.

نایب رییس اتاق ایران و چین در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج درباره تاثیر دستورالعمل های جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بازنگری درباره صدور کارت های بازرگانی گفت: به طور قطع این دستورالعمل ها نقش چندانی در مقابله با فساد و رانت های اقتصادی ندارد، زیرا آنچه که درباره کارت بازرگانی واقعیت دارد این است که افرادی که از کارت بازرگانی استفاده کرده اند، حتی اگر متعلق به کس دیگری بوده، فرد مالیات، تعرفه و ... را پرداخت کرده است تا توانسته کالای وارداتی با آن کارت بازرگانی را از گمرک ترخیص کند.

مجید رضا حریری با اشاره به اینکه این دستورالعمل های بیشتر کارکرد تبلیغاتی دارند، افزود: در حال حاضر مشکلات اقتصادی وجود دارد و فسادهایی نیز در کشور هست که باید ریشه آن ها شناسایی و با آن ها مقابله شود، از این رو به نظر می رسد صدور دستورالعمل برای محدودیت کارت های بازرگانی مبارزه واقعی با فساد نیست، زیرا این افراد در نهایت مسیر قانونی را برای واردات کالا به کشور طی کرده اند، بنابراین محدودیت برای کارت های بازرگانی فقط برای انحراف اذهان عمومی در مبارزه واقعی با فساد اقتصادی است.

به گزارش موج، طبق ابلاغ وزیر صنعت، معدن و تجارت دو دستورالعمل درباره کارت های بازرگانی صادر شده است که براساس دستورالعمل اول، تایید حتی یک فقره کارت بازرگانی بدون اطمینان کامل از هویت متقاضی و احراز شرایط دریافت، ممنوع و تایید‌کننده و مقامات بالاتر آن مسئول خواهند بود. همچنین وظیفه نظارت براجرای این دستورالعمل به عهده سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها خواهد بود». بر مبنای دستورالعمل دوم نیز کارگروه مشترکی با همکاری اتاق بازرگانی و گمرک محل، نسبت به رسیدگی مجدد به همه کارت‌های صادره گذشته، تشکیل و در اسرع وقت کارت‌های غیرواجد شرایط تعلیق یا باطل و گزارش‌های اقدامات ارائه خواهد شد.