تفاهمنامه همکاری شرکت راه آهن و اورژانس کشور برای با حضور مسئولان دو سازمان امضاء شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، تفاهمنامه همکاری اورژانس و راه آهن، امروز با حضور سرپرست اورژانس کشور و مدیرعامل شرکت راه آهن امضاء شد.

سعید محمدزاده مدیرعامل راه آهن در ابتدای این مراسم با اشاره به اینکه مفهوم اقتصاد مقاومتی باید مورد توجه قرار گیرد گفت: هیچ چیزی جز توسعه کشور و آرامش مردم هدف نیست، از این رو راه آهن و اورژانس قصد دارد در کنار هم خدمات بهتری به مردم ارائه کنند. پیش از این تفاهمنامه مشابه ای با مجموعه های منعقد شده است.

او با تاکید بر اینکه حوزه امداد و سلامت جزو خدمات این برنامه است افزود: براساس این تفاهمنامه امکانات دو سازمان در اختیار یکدیگر قرار دهند تا خدمات بهتری به مردم ارائه شود.

همچنین پیرحسین کولیوند سرپرست اورژانس در این مراسم گفت: در حال حاضر روزانه بالغ بر 45 نفر از هموطنان به دلیل حوادث ترافیکی جان خود را از دست می دهند و کمتر مورد توجه قرار می گیرد که باید سازمان های مختلفی به این مقوله ورود کنند که دارای تبعات اقتصادی، اجتماعی و روحی است.

او با تاکید بر اینکه حمل و نقل را به سمت ریل سوق دهیم باعث کاهش حوادث جاده ای می شود افزود: وقتی اورژانسی در کنار راه آهن قرار بگیرد امنیت ایجاد می شود، از این رو بیشتر نحوه ارائه خدمات درمانی و آموزش پرسنل برای آشنایی با فوریت های پزشکی در دستور کار است. به همین دلیل 30 واگن باید در اختیار اورژانس قرار گیرد تا خدمات بهتری و سریعتری به حادثه دیدگان قرار گیرد.