عملیات حفاری بزرگترین تونل جاده‌ای کشور در آزادراه تهران-شمال با حضور وزیر راه و شهر سازی پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری موج، عباس آخوندی در جریان بازدید از آزاد راه تهران- شمال ضمن تبریک به جامعه مهندسان کشور در اجرای این عملیات گفت: این پروژه بی تردید بزرگترین پروژه مهندسی ایران در حوزه مهندسی سیویل است که در تاریخ مهندسی ایران بی نظیر است. امید است بعد از بهره برداری از این پروژه راه سازی مهم کشور و در اختیار قرار دادن آن برای استفاده و تردد، آحاد مردم مشاهده کنند که چه عظمت مهندسی در انجام این پروژه خلق شده است که باید بابت اجرای آن به مهندسی کشور و آینده مهندسان جوان بالید.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در بخش اول اجرای پروژه آزاد راه تهران- شمال در منطقه یک با طول ۳۲ کیلومتر ۱۸ دستگاه پل و تونل اجرا شده که در هر طرف حدود ۱۶ کیلومتر تونل داریم. اولین تونل منطقه یک به نام تانل با طول بیش از چهار هزار و ۵۰۰ متر اجرایی شده است و قبل از تونل البز بزرگترین تونل جاده ای ایران بوده که انجام شده است و بعد از اجرای دو پوسته یا دوسقفی کردن تونل چهار هزار و ۵۰۰ متری اجرایی شده است.

آخوندی با بیان اینکه تونل البرز هم در پروژه آزاد راه تهران- شمال به ۶ هزار و ۴۰۰ متر هم اجرا شده که در ادامه قرار است حفاری های دو طرف آن به هم وصل می شود. در عملیات منطقه دو پروژه آزاد راه تهران- شمال که در کل طول مسیر آن ۲۲ کیلومتر است حدود۶۷ درصد تونل و پل اجرایی شده که مشتمل بر ۴۴ دستگاه تونل در این مسیر است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: اتفاق مهندسی مهم و عظیمی در این پروژه داریم که مشتمل بر تهویه تونل ۶ هزار و ۴۰۰ متری و دفع آبهای زیرزمینی در دو طرف آن است.

وی با توضیح اینکه بحث کنترل آتش در تونل البزر هم کار مهندسی مهمی است، عنوان کرد: در طول مسیر رویه بتنی کار شده است که پیش از ۶ پیمانکار برای اجرای آن وارد کار در این پروژه شده اند و پیمانکاران مربوطه برای ارایه کار مهم خود در بخش های مختلف این پروژه همه تلاش می کنند.

آخوندی افزود: کار در پروژه آزاد راه تهران- شمال شور و شفع زیادی دارد چون بر روی لایه بتنی در این پروژه کار شده است که ظرف ۲۴ ساعت به مقاومت لازم رسیده است. کشور ما در تولید سیمان از سنگ های معدنی برای رسیدن به قیر اقدامات مهمی انجام داده است اما اکنون اجرای رویه بتنی در این پروزه کم هزینه تر از رویه های آسفالتی بوده و طور عمر مفید آن تا ۵۰ سال هم می تواند باشد و این نشان می دهد که کمترین هزینه نگهداری برای بهره برداران آن را خواهد داشت.

وزیر راه و شهرسازی گفت: امروز قرار است شاهد اتصال حفاری دو طرف تونل البرز باشیم که طول آن ۶ هزار و ۴۰۰ متر است که رکوردی بی نظیر است و به یقین چنین روزی در تاریخ مهندسی کشور ما ثبت می شود.