محمدجواد آذری جهرمی گفت: در یکسال گذشته میزان پوشش اینترنت پرسرعت روستاها و جاده های کشور افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مراسم افتتاحیه تلکام با اشاره به دستاوردهای این بخش گفت: در حال حاضر تمام شهرهای کشور به نسل سوم و چهارم اینترنت متصل شدند که همین آمار سال گذشته 50 درصد بود.

محمدجواد آذری جهرمی با اشاره به دیگر خدمات اینترانتی افزود: رشد خوبی در اتصال نقاط روستایی به شبکه اینترنت پرسرعت شده ایم که به 57 درصد رشد رسیده ایم.

او افزود: نزدیک به 57 هزار کیلومتر از راه های کشور تحت پوشش اینترنت قرار گرفته اند که پیش از تنها 23 هزار کیلومتر جاده تحت پوشش اینترنت بود.