رییس کمیته فناوری مجلس شورای اسلامی گفت: سازمان ها و نهادهای دولتی با قراردادن اطلاعات در بستر فناوری باید زمینه مبارزه با فساد را فراهم کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، امروز سامانه تجارت الکترونیک باید بیش از گذشته فعال شود و در حال حاضر جلسات آن در مجلس آغاز شود و اگر لایحه آن به مجلس بیاید با اصلاح بخش های از آن در حفظ اطلاعات بخش خصوصی خلأها برطرف خواهد شد.

سبحانی فر با بیان اینکه از دولت می خواهیم نیاز ارزی شرکت های فن‌آورانه را تامین کند افزود: این بخش که شرکت های خصوصی در آن پیشگام هستند به عنوان پیشران اقتصاد کشور باید مورد حمایت قرار گیرند.

او با تاکید بر اهمیت مبارزه با فساد گفت: همه نهادهای دولتی باید کمک کنند تا اطلاعات در بستر فناوری قرار گیرد تا زمینه حذف فساد فراهم شود.