نمایشگاه شیلات و صنایع وابسته به آن از امروز آغاز و به مدت چهار روز ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، امروز نمایشگاه صنعت شیلات در دو سالن در نمایشگاه بین المللی به مدت 4 روز آغاز بکار کرد، در این نمایشگاه مقامات خارجی همچون سفیر روسیه و اسپانیا ضمن بازدید از غرفه های نمایشگاه نشستی را با رییس سازمان شیلات برگزار کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج ، میزان استقبال از نمایشگاه شیلات چندان چشمگیر به نظر نمی رسید و بیشتر تولیدکننده تجهیزات مرتبط با صید در این نمایشگاه حضور داشتند و چند تن از غرفه دارانی که تولیدکننده ماهی بودند درباره وضعیت بازار گفتند: تقاضا برای تولید مساعد نیست و همین مسئله حضور شرکت های پرورش دهنده ماهی را تحت شعاع قرار داده است.