فلاح جوشقانی گفت: در نمایشگاه تلکام 230 شرکت با آخرین دستاوردها حضور پیدا کرده اند تا آخرین فرصت های ای سی تی در اختیار مردم قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، رییس تنظیم مقررات در مراسم افتتاحیه نمایشگاه تلکام گفت: با همگرایی سازمان های مختلف می توانیم تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم، در حال حاضر نزدیک به 230 شرکت با دستیابی به آخرین فناوری ها حضور دارند.

فلاح جوشقانی با تاکید بر اینکه استفاده از آخرین دستاوردهای فناوری کمک می کند فرصت های ای سی تی در اختیار مردم قرار گیرند افزود:  همگرایی شرکت ها در تلکام به ارتقای توان شرکت ها در حوزه ای سی تی کمک می کند.  

نمایشگاه تلکام در حوزه مخابرات، فناوری و ای تی در نمایشگاه بین المللی با حضور محمدجواد آذری جهرمی، سبحانی فر رییس کمیته فناوری مجلس از امروز صبح آغاز و تا سه روز آینده ادامه خواهد یافت.